arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
 • Indicador de risc aplicable al compte corrent.

  1/6

  Aquest número és indicatiu del risc del producte. 1/6 és indicatiu de risc baix i 6/6, de risc alt.

  • Arquia Banca s'adhereix al Fons de Garantia de Dipòsits d'Entitats de Crèdit segons el Reial Decret Llei 16/2011, del 14 d'octubre, que garanteix els dipòsits en efectiu que es constitueixen a les entitats de crèdit fins a un import màxim de 100.000 euros per titular.

  • El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones.

  • La advertencia de liquidez se refiere únicamente al Depósito.

   

  Dipòsit Farmàcies

  1,50% TAE (1)a 12 mesos

   

  Si ets titular d'una farmàcia, obtingues rendibilitat pels teus estalvis en fer-te client nou (2) o incrementar les teves posicions a Arquia (3).

   

Consulta'ns-ho sense compromís!

Deixa'ns les teves dades i un gestor contactarà amb tu al més aviat possible.

* Els camps assenyalats amb un asterisc són obligatoris. En cas de no facilitar aquestes dades o ser incorrectes, no podrà ser atesa la vostra sol·licitud.

Característiques:

 

 • Tipus d'interès: TIN 1,50% anual, 1,50% TAE.
 • Liquidació d'interessos al venciment (4).
 • Import màxim: 500.000 €.
 • Termini: 12 mesos, no renovable.
 • Permet reintegraments anticipats (5).
 • Només per a persones físiques.
 • Un dipòsit per titular/s.

 

Altres productes per al dia a dia de la teva farmàcia:

Compte Professional

Un compte sense comissions dissenyat per gestionar tota l'operativa bancària de la teva farmàcia.

 • Sense comissions de manteniment del compte (6) (TIN 0%, TAE 0%)
 • Sense comissions en l'emissió i manteniment per a totes les targetes (7)
 • Transferències gratuïtes zona SEPA per qualsevol canal (8)

 

Més informació

Prosegur Cash

Gestiona de manera eficient i segura l'efectiu de la teva farmàcia sense necessitat de desplaçar-te al teu banc.

 • Permet les recollides i els lliuraments de diners sense desplaçament.
 • Visualització dels moviments en temps real.
 • I si instal·les la nostra màquina, amb el servei Data Valor podràs disposar de la recaptació al teu compte bancari l'endemà, sense desplaçar-te a la teva sucursal.

 

Més informació

Més productes

Descobreix el nostre ampli ventall de solucions dissenyades per tenir cobertes totes les necessitats de la teva farmàcia:

 • Compte de crèdit Credifarma
 • Hipoteca Finanfarma
 • TPV Farmàcies
 • Assegurança Pack Farmàcies (9)

 

Més informació

 

 

(1) Si el/s titular/s del dipòsit és/són titular/s d'una farmàcia, el tipus d'interès nominal anual serà de l'1,50% (1,50% TAE), aplicable durant 12 mesos (no renovable). Oferta vàlida fins al 31/12/2022.

(2) Client nou: persones físiques, majors d'edat i residents a Espanya, que no tinguin cap contracte en vigor amb Arquia en els últims 90 dies anteriors a la contractació del dipòsit.

(3) Increment de posicions fet per clients actuals que siguin persones físiques, majors d'edat i residents a Espanya, l'import de l'aportació inicial del qual efectuada al dipòsit provingui d'un increment d'operacions de passiu (comptes corrents, dipòsits a termini, fons d'inversió i valors negociables) fet durant els 15 dies anteriors a la contractació d'aquest. Aquesta aportació no podrà provenir d'altres operacions de passiu subscrites amb Arquia Bank, S.A.

(4) El tipus d'interès es mantindrà sempre que el saldo mitjà dels productes de passiu descrits en la condició (3) sigui igual o superior al saldo disponible en el moment de constitució del Dipòsit (inclòs l'import d'aquest). Es prendrà com a referència, a l'efecte de càlcul de saldo mitjà, el període comprès entre el mes immediatament posterior a la contractació i el mes anterior a la liquidació. En cas contrari, no s'abonarà cap tipus d'interès per no complir-se les condicions del contracte.

(5) Permet reintegraments anticipats, però no abona interessos del nominal reintegrat. En el cas de cancel·lació total anticipat no s'abonarà cap tipus d'interès.

(6) Per gaudir del compte sense comissió de manteniment, n'hi haurà prou de complir, només, un d'aquests requisits:

 • Tenir contractat un fons d'inversió a l'entitat per part de qualsevol dels titulars del compte, amb un saldo mitjà mensual superior a 3.000 € durant els últims 6 mesos.
 • Tenir contractat un pla de pensions a l'entitat per part de qualsevol dels titulars del compte, amb un saldo mitjà mensual superior a 3.000 € durant els últims 6 mesos.
 • Tenir contractada una assegurança de vida per part de qualsevol dels titulars del compte amb una prima mínima de 150 € anuals.
 • Tenir contractada una assegurança de la llar per part de qualsevol dels titulars del compte amb una prima mínima de 250 € anuals.
 • Disposar d'un número superior a 200 accions d'Arquia Bank, S.A.
 • Tenir contractats un total de productes de passiu, és a dir, comptes corrents, comptes d'estalvi, dipòsits a termini, fons d'inversió, plans de pensions o comptes de valors, amb un saldo mitjà mensual superior a 30.000 € durant els últims 6 mesos.
 • Tenir contractats un total de productes d'actiu, és a dir, préstecs personals, comptes de crèdit, préstecs hipotecaris o lísings, per un import mitjà mensual superior a 3.000 € durant els últims 6 mesos.

 

(7) Targetes dèbit i crèdit

La comissió d'emissió és gratuïta.

Per poder gaudir de la comissió de manteniment gratuïta n'hi ha prou amb complir, només, un d'aquests requisits:

 • Fer un consum anual igual o superior a 2.500 € per targeta, 5.000 € en el cas de la Visa Or.
 • Tenir contractats un total de productes de passiu, és a dir, comptes corrents, comptes d'estalvi, dipòsits a termini, fons d'inversió, plans de pensions o comptes de valors, amb un saldo mitjà mensual superior a 30.000 € durant els últims 6 mesos.
 • Tenir contractats un total de productes d'actiu, és a dir, préstecs personals, comptes de crèdit, préstecs hipotecaris o lísings, per un import mitjà mensual superior a 3.000 € durant els últims 6 mesos.

 

(8) Transferències SEPA gratuïtes per tots els canals i presentació de rebuts per Banca Online si es compleix alguna de les condicions següents:

 • Si el titular del compte és persona física
 • Si el titular del compte és Persona Jurídica i pertany a un dels CNAE següents:
  • 4616 – Comerç a l'engròs de productes farmacèutics
  • 4773 – Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats

 

(9) Companyia asseguradora de l'Assegurança Pack Farmàcies: Mapfre Espanya Companyia d'assegurances i Reassegurances, S.A., entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0058.

Assegurances mitjançades per Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculado, SA (CIF A-59697573) i domicili social a Madrid, c. Barquillo, núm. 6, (CP 28004). Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV0080. Concertada assegurança de responsabilitat civil i acreditada capacitat financera de conformitat amb la legislació vigent. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36954, foli 71, secció 8a, full M-660793. Podeu consultar aquí les companyies amb què Arquia Banca Mediación Operadora de Banca Seguros Vinculado té contracte d'agència.