arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Línies ICO

COVID-19

#AjutsFinançament

Ajuda per al teu negoci

Conscients que la crisi sanitària causada per la COVID-19 està afectant el teu negoci, ara més que mai, seguim estant al costat dels nostres clients autònoms, professionals liberals i pimes.

Per fer-ho, Arquia Banca ofereix préstecs vinculats a la línia d'avals ICO que t'ajudaran a continuar avançant i disminuir les conseqüències de la situació excepcional que estem vivint.

Línies ICO Hostaleria i Turisme

Qui les pot sol·licitar?

Poden sol·licitar aquest finançament pimes i autònoms del sector turístic, hostaleria i activitats connexes.

Finalitat

Cobrir la part corresponent dels nous préstecs i altres modalitats de finançament concedits per entitats financeres supervisades elegibles a pimes i autònoms del sector turístic, hostaleria i activitats connexes, amb la finalitat principal d'atendre les necessitats de liquiditat derivades de les despeses corrents de l'empresa (entre d'altres, pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant, venciments d'obligacions financeres o tributàries) i de la realització de noves inversions.

Import

Fins a 500 milions d'euros, aportats pel Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital.

Vigència

Els avals es podran sol·licitar fins a l'1 de juny de 2021 o fins que s'exhaureixin els fons.

 

Més informació >

 

Línies ICO Finançament circulant

Les empreses i autònoms tindran accés a aquests avals a través de les seves entitats financeres, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

Dirigida a tots els sectors d'activitat, per atendre les necessitats de finançament derivades de pagaments de salaris, factures, necessitat de circulant o altres necessitats de liquiditat, incloent venciments d'obligacions financeres o tributàries.

Finançament subjecte a prèvia aprovació per part del banc i/o de l'ICO.

Més informació >

Línies ICO Inversió

 • Qui pot sol·licitar-lo?
 • Finalitat
 • Condicions
 • Documentació
 • Vigència

 

Poden sol·licitar aquest finançament amb garantia de l'ICO els autònoms, pimes i empreses domiciliades a Espanya de qualsevol sector d'activitat. Hauran de complir els requisits següents:

 • Autònoms, microempreses (fins a 10 empleats).
 • Pimes segons criteri Pime Europea: fins a 250 empleats i un balanç inferior a 50 M€ o amb un balanç inferior a 43 M€ (sempre s'ha de complir el criteri d'empleats i almenys un dels dos següents).
 • Empreses i Grans Empreses que no tinguin la consideració de Pime Europea (més de 250 empleats, independentment del seu balanç).
 • No podran adherir-s'hi empreses en les situacions següents:
  • en morositat bancària a 31/12/2019;
  • en procediment concursal a 17/03/2020;
  • en crisi a 31/12/2019, de conformitat amb el Reglament UE núm. 651/2014

L'objectiu de la Línia ICO AVALS INVERSIÓ COVID-19 és promoure i donar suport a la concessió de nou finançament a autònoms i empreses, perquè puguin dur a terme noves inversions a Espanya com a finalitat principal, destinades a adaptar, ampliar o renovar les seves capacitats productives i de serveis o per a la represa o reobertura de la seva activitat.

El finançament obtingut s'ha d'usar exclusivament per a alguna de les finalitats següents:

 • Inversió nova dins territori nacional, incloent-hi despeses corrents i de capital vinculades a la inversió, que siguin justificades per l'empresa. S'entén per inversió nova la materialitzada en actius de primer ús o segona mà, adquirit (amb primera data de factura), a partir de 29/07/2020, IVA o impost anàleg inclòs.
 • Inversió i/o despeses corrents i de capital destinades a l'ampliació, adaptació o renovació de les capacitats productives o de serveis.
 • Inversió i/o despeses corrents i de capital destinades a la represa o desenvolupament de l'activitat.
 • Les despeses corrents i de capital associades o destinades, entre d'altres, a l'adquisició, lloguer, lísing o rènting d'equips, maquinàries, instal·lacions, subministraments de materials i béns i serveis relacionats amb la inversió i/o l'activitat de l'empresa, incloent-hi, entre d'altres, la creació i manteniment de l'ocupació, despeses en R+D+I.
 • Necessitats de finançament derivades, entre d'altres, de pagaments de salaris, factures o venciments corrents d'obligacions financeres o tributàries.

 

La inversió s'ha de fer efectiva en el termini de 24 mesos següents a la data de signatura de l'operació de finançament.

 

El finançament es formalitzarà sota la modalitat de préstec (*).

 

Import màxim per client

  • Fins a 1,5 M€ sense limitació per facturació o despeses en personal, amb aplicació de les disposicions específiques del reglament d'ajudes de minimis.
  • Més d'1,5 M€ amb límit de la més gran de les dues quanties: Fins a 25% de la facturació o els costos salarials de l'any 2019.
  • Sense límit de sol·licituds per client.

 

Termini d'amortització i carència

  • Termini màxim de 5 anys en operacions subjectes a règim d'ajudes de minimis
  • Termini màxim de 8 anys en operacions subjectes a Règim de marc temporal

 

Garanties

L'Estat aporta les garanties següents:

  • Autònoms, microempreses (fins a 10 empleats) i pimes: fins al 80% del principal sobre noves operacions.
  • Empreses i Grans Empreses: fins al 70% del principal per a noves operacions.

 

(*) Finançament subjecte als criteris de risc de l'entitat i/o de l'ICO.

 

 

A més de la documentació necessària per estudiar l'operació, el client haurà d'aportar la documentació següent:

 • Declaració d'ajudes de minimis.
 • Documentació que acredita la condició de client d'aquest finançament amb garantia de l'ICO:
  • Còpia del CIF (empreses) o NIF (autònoms).
  • Còpia d'escriptura o estatuts on s'acordi el domicili social que correspongui al moment de la data de signatura de l'operació.

 

El client podrà formalitzar operacions fins a l'1 de juny de 2021 o fins a esgotar els fons.

 

Per a més informació emplena el formulari següent i un gestor es posarà en contacte amb tu com més aviat millor.

Formulari de sol·licitud Línies ICO

Hi som per ajudar-te, envia'ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu com més aviat millor..

Introdueix aquí les teves dades.