arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

 

Hipoteques

Hipoteca Mixta

 

Més informació >

 

Aprofita el moment amb la tranquil·litat d'un tipus fix inicial

Complint condicions1

• TIN anual 5 primers anys: 2,75%
• Resta d'anys Euríbor +: 0,69%

• TAE variable 2: 4,38%

Sense complir condicions1

• TIN anual 5 primers anys: 3,75%
• Resta d'anys Euríbor +: 1,69%
• TAE variable 2: 5,06%

 

• Per a adquisició de primer i segon habitatge.
• Import màxim: fins al 80% del valor més baix entre compravenda o taxació.
• Termini màxim: 30 anys.
• Comissió d'obertura: 0,50% (mínim 600 €).

 

M'interessa >

1 Per obtenir la bonificació sobre el tipus d'interès es podran complir les condicions següents: • Ingressos recurrents al compte corrent, bonificació de 0,25 punts percentuals per l'existència de moviments d'import igual a 1.000 €/mes o superior procedents de la nòmina, prestació per desocupació, pensió de la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) o d'un ingrés mitjançant transferència o xec al compte corrent.


• Assegurança de Vida, bonificació de 0,40 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A., d'aquesta assegurança amb cobertura de tot l'import del préstec.
• Assegurança de la Llar, bonificació de 0,25 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, SA, de l'assegurança corresponent amb la cobertura del continent per un import igual al valor de taxació de l'immoble (exclòs el valor del sòl) i del contingut per un import mínim de 20.000 €.
• Assegurança d'Auto/Salut/Baixa Laboral, bonificació de 0,25 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, SA, d'una assegurança d'auto, una assegurança de salut o una assegurança de baixa laboral.
• Assegurança de Protecció de Pagaments, bonificació de 0,15 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, SA, de l'assegurança corresponent de prima única amb cobertura del 100% del capital per un període de 5 anys.
• Fons d'inversió, bonificació de 0,25 punts percentuals pel manteniment d'un volum en fons d'inversió Arquia igual o superior a 30.000 €/mes.
• Consum targeta de crèdit, bonificació de 0,15 punts percentuals pel consum amb targetes de crèdit igual o superior a 3.000 €/any.
• Domiciliació de rebuts, bonificació de 0,10 punts percentuals per l'existència de 5 o més rebuts domiciliats vigents al mes.
• La bonificació màxima acumulable i aplicable serà d'1,00 punts percentuals.
• Totes les bonificacions seran objecte de revisió anual.


Per sol·licitar la hipoteca, cal tenir un compte corrent a Arquia Banca.


2 Les TAE variables s'han calculat segons la hipòtesi que l'índex de referència no varia; per tant, les TAE variables variaran amb les revisions del tipus d'interès. Així mateix, les TAE variables variaran en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat. S'utilitza el sistema d'amortització francès.


Per al càlcul de les TAE variables, així com dels imports totals deguts, s'ha tingut en compte una operació de préstec hipotecari de 150.000 euros a 25 anys (300 quotes) per a un titular de 31 anys a la Comunitat de Madrid i s'han considerat els supòsits següents:

Exemple representatiu complint condicions amb la bonificació màxima aplicable en contractar una assegurança de vida i una de llar a través d'Arquia Banca Mediación, i de mantenir al compte corrent d'Arquia uns ingressos recurrents d'un import igual o superior a 1.000 € al mes i 5 rebuts domiciliats durant tota la vida del préstec:


TAE Variable: 4,38%*. Si complissis les condicions de bonificació hi hauria un període inicial fix on els 60 primers mesos serien al 2,75% TIN: quota mensual 691,97€. Un cop passat el període fix, començaria el període variable amb tipus d’interès d’Euribor a un any publicat el maig de 2024 (3,703%) +0,69% TIN. Hi hauria 239 quotes mensuals de 800,10€ i una darrera quota mensual de 798,25€, sent l’import dels interessos 83.540,35€, el cost total del préstec 97.143,10€ i l’import total degut 247.143,10€.


(*) Despeses incloses en el càlcul de la TAE variable:
• Comissió d'obertura: 750 euros
• Cost de taxació: 300 euros
• Despeses de notaria, registre i gestió: 0 euros
• Impostos: 0 euros
• Assegurança de Vida: 205,08 euros (prima anual i durant tota la vida del préstec) calculats per un import de 150.000,00 euros per a una persona de 31 anys amb cobertures de defunció i incapacitat absoluta.
• Assegurança de Llar: 297,03 euros (prima anual i durant tota la vida del préstec) calculats per a un habitatge mitjà en un nucli urbà.


Exemple representatiu sense complir les condicions per a la bonificació:


TAE Variable: 5,06%*. Si no complissis les condicions de bonificació hi hauria un període inicial fix on els 60 primers mesos serien al 3,75% TIN: quota mensual 771,20€. Un cop passat el període fix, començaria el període variable amb tipus d’interès d’Euribor a un any publicat el maig de 2024 (3,703%) +1,69% TIN. Hi hauria 239 quotes mensuals de 886,92€ i una darrera quota mensual de 888,08€, sent l’import dels interessos 109.133,96€, el cost total del préstec 114.558,96€ i l’import total degut 264.558,96€.


(*) Despeses incloses en el càlcul de la TAE variable:
• Comissió d'obertura: 750 euros
• Cost de taxació: 300 euros
• Despeses de notaria, registre i gestió: 0 euros
• Impostos: 0 euros
• Assegurança obligatòria de danys: 175 euros (prima anual i durant tota la vida del préstec). Aquesta assegurança, que no té per què ser contractada amb Arquia Banca Mediación, ha de cobrir els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca. L'entitat serà beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre.


Sistema d'amortització i fórmula de càlcul d'amortització de principal i d'interessos.


Sistema d'amortització francès, amb el qual el reemborsament del capital del préstec i dels interessos es fa mitjançant el pagament de quotes periòdiques mensuals constants, és a dir, del mateix import, sempre que no es produeixi una variació del tipus d'interès aplicable durant el període de liquidació i que no es facin amortitzacions anticipades. Atès que els interessos es meriten sobre l'import de principal pendent de pagament, a mesura que transcorre el temps, l'import de la quota destinat al reemborsament del capital va sent més alt, mentre que l'import corresponent al pagament d'interessos anirà disminuint, perquè el capital pendent anirà sent inferior.

Si, amb motiu de la revisió del tipus d'interès, es produeix un augment del tipus d'interès aplicable al préstec, augmentarà l'import de la quota que es pagarà. Si, en canvi, es produeix una baixada del tipus d'interès aplicable, l'import de la quota disminuirà.

La fórmula matemàtica convinguda per a la determinació de l'import de cadascuna de les quotes mensuals que es pagarà és:
Quota mensual = (C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n))
En què C és el capital prestat o, si escau, pendent d'amortitzar, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per u), m és el nombre de quotes en un any i n és el nombre d'anys de termini de devolució del préstec.
Interessos = (C*i*T)/36.000
En què C és el capital prestat pendent, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per cent) i T és el nombre de dies en període de liquidació (sempre 30)
Exemple: per a un préstec de 150.000 € a 25 anys, amb el tipus d'interès nominal anual del primer any (1,95% TIN) i tornant-lo mensualment (12 quotes):
• Quota mensual = (150.000*0,0195/12)/(1-(1+0,0195/12)^(-12*25)) = 632,14 euros
• Interessos = (150.000*1,95*30)/36.000 = 243,75 euros
Càlcul de la part corresponent a amortització: la quota menys els interessos.

Informació addicional:
Finançament subjecte a l'aprovació prèvia d'Arquia Banca. Exemples representatius de préstec amb garantia hipotecària sobre immobles d'ús residencial destinat a finançar la compra d'habitatge de persones físiques que actuen com a consumidores. Condicions de tipus d'interès subjectes a l'anàlisi de risc per part d'Arquia Banca. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l'anàlisi de risc. De conformitat amb l'article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d'impagament, i en tots els supòsits de venciment anticipat, el deutor i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris respondran amb tots els seus béns presents i futurs, i podran arribar a perdre el seu habitatge/s i/o qualssevol altres béns de la seva propietat.

Informació addicional sobre les assegurances associades a la teva hipoteca:
• Assegurança de Vida és una assegurança de CA Life Insurance Experts, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA Unipersonal. • Assegurança de Llar i Assegurança d'Auto són unes assegurances de Mapfre España Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A.
• Assegurança de Salut és una assegurança d'Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores y Químicos, Mutualidad de Previsión Social.
• Assegurança de Baixa Laboral és una assegurança de La Previsión Mallorquina de Seguros, S.A.
• Assegurança de Protecció de Pagaments és una assegurança de Plus Ultra Seguros Generales y Vida SA de Seguros y Reaseguros Sociedad Unipersonal.

Assegurances mitjançades per Arquia Banca Mediación Operador de Banca de Seguros Vinculado, SA (CIF A-59697573) i domicili social a Madrid, c. Barquillo, núm. 6 (CP 28004). Inscrit en el Registre Administratiu Especial de Mediadors d'Assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV0080. Concertada assegurança de responsabilitat civil i acreditada capacitat financera de conformitat amb la legislació vigent. Societat inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, en el tom 36954, foli 71, secció 8a, full M-660793. Pot consultar les entitats asseguradores amb què Arquia Banca Mediación ha formalitzat un contracte d'agència d'assegurances al web www.arquia.com/es-es/nosotros/arquia-banca-mediacion/

M'interessa, en vull més informació.

 

Sol·licita més informació trucant al telèfon 900 400 017 en horari de dl. a dv. de 9 h a 21 h o emplenant el formulari següent. Indica'ns de quin producte vols més informació i et donarem resposta al més aviat possible.

Introdueix aquí les teves dades.

* Els camps assenyalats amb un asterisc són obligatoris. En cas de no facilitar aquestes dades o ser incorrectes, no podrà ser atesa la vostra sol·licitud.