arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Avís legal sobre la recollida de dades

El sol·licitant, pel fet d'emplenar aquest formulari, garanteix que la informació i les dades personals que pugui facilitar són seves, verídiques i exactes.

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD) i la vigent Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), us informem que les vostres dades personals seran tractades per Arquia Bank, S.A. (Arquia Banca), amb NIF A08809808 i domicili social a c/ Barquillo, 6, 28004 - Madrid.

Arquia Banca, com a responsable del tractament, us informa que les vostres dades seran tractades amb la finalitat de gestionar, tramitar i donar resposta a les peticions, sol·licituds, incidències o consultes que ens feu, d'acord amb el vostre consentiment, que podreu revocar en qualsevol moment. Teniu dret a accedir, rectificar les vostres dades, així com a sol·licitar la portabilitat, la limitació i la supressió d'aquestes, acreditant la vostra identitat, adreçant-vos al nostre departament de protecció de dades al correu electrònic lopd@arquia.es o per correu postal a l'adreça c/ Arcs núm. 1 (Barcelona 08002).

Així mateix, podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades del Grup Arquia a través de correu electrònic a l'adreça següent: dpo.grupoarquia@arquia.es. Podreu adreçar-vos a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, si no heu estat atès i considereu que hi ha hagut una vulneració dels vostres drets de protecció de dades. Per a més informació, visiteu la nostra Política de Privacitat.