arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Grup Arquia Banca

El Grup Arquia aposta pel seu constant creixement a través d'entitats especialitzades destinades a oferir un servei integral a tots els seus clients. Així mateix, aborda diverses línies d'actuació que afavoreixin la millora de serveis a col·lectius professionals, la gestió de patrimonis i la societat en general.

Composició del Grup

Arquia Banca

2 de març de 1983

Entitat financera de caràcter professional, constituïda per atendre les necessitats específiques d'estalvi i de crèdit dels professionals, autònoms i empreses.

Vull més informació

Arquia Gestió

2 de març de 1983

Administració i representació d'institucions d'inversió col·lectiva, gestió per compte d'altri de patrimonis, assessorament en matèries financeres i intervenció en la col·locació d'emissions públiques i privades.

Vull més informació

Arquia Pensions

26 de juny de 1989

Administració i gestió de fons de pensions.

Vull més informació

Arquia Banca Mediació

12 de febrer de 1991

Operador de Banca d'Assegurances Vinculat, S.A. Assessorament en operacions d'assegurança, així com la posterior assistència als assegurats.

Vull més informació

Arquia Gestió d'Actius

16 de novembre de 2012

Adquisició, administració, alienació, compra, venda, permuta, gestió integral i explotació d'actius immobiliaris.

Otras líneas de actuación

Caixa Advocats

3 d’abril de 1978

Línia de negoci adquirit el 28 de desembre de 2017, que reforça l’estratègia de creixement i construcció d'una banca especialitzada en assessorament a grups professionals, autònoms, pimes i clients d'ingressos mitjà-alt.

Quiero saber más

Arquia Profim

27 de Marzo de 1996

Constituida para la prestación de servicios de asesoramiento en materia de inversiones, el 1 de Octubre de 2018 fue absorbida por Arquia Banca, reforzando así su apuesta de crecimiento en el segmento de banca privada y la gestión de grandes patrimonios.

Quiero saber más

Arquia Social

2016

Arquia Social, línia gestionada per la Fundació Arquia en nom d'Arquia Banca, té com a objectiu ajudar i col·laborar en la millora de la qualitat de vida de les persones i la societat.

Vull més informació

Arquia ha participat en la creació d'entitats vàries al servei de la professió: Arquitasa, Arquinex, Oficina de Control Técnico S.A. (ECC de Catalunya), Entidad para la Calidad de la Construcción de la Región de Murcia S.L. i Entidad para el Control de Calidad de Castilla y León S.A.

Així mateix, Arquia Banca participa com a associada en Visa España, Servired, Sociedad Española de Medios de Pago, Asociación Española de Banca, etc.

Arquia Banca, com a empresa de serveis d'inversió (ESI), presta, de forma genèrica, els serveis següents:

  • Rebre, transmetre i executar ordres de compra i venda de bons, accions i altres productes als mercats de valors a compte dels seus clients.
  • Actuar com a intermediaris quan les empreses fan emissions d'accions o de bons o obligacions i quan duen a terme ofertes públiques de venda de valors, informant els inversors sobre aquestes emissions i ofertes per tal que, si ho volen, en puguin comprar.
  • Ser dipositaris i administradors de valors i productes financers dels estalviadorss.