arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Conveni per a la rehabilitació energètica d'habitatges

Arquia Banca
25 febrero 2022

Els departaments d'Economia i Hisenda i Drets Socials, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Institut Català de Finances (ICF), Avalis i deu entitats del sector financer entre les quals es troba Arquia Banca, han formalitzat un conveni per facilitar el finançament de la rehabilitació energètica de vivendes en el marc dels fons Next Generation EU.

Es tracta d'una nova línia de préstecs els ajuts dels quals, dotats amb un pressupost de 480 milions d'euros, beneficiaran uns 60.000 habitatges a tot Catalunya. La inversió induïda que es preveu que poden mobilitzar puja fins a 722 milions d'euros, sempre que s'aconsegueixin els objectius marcats per aquests Fons.

Les entitats financeres i l'Institut Català de Finances (ICF) posaran en marxa una línia de préstecs principalment per a comunitats de propietaris, però també per a particulars i agents rehabilitadors que facin inversions que comportin una millora de l'eficiència energètica i la sostenibilitat dels immobles, d'acord amb els criteris marcats per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya a la “Línia d'Ajuts a la Rehabilitació Energètica Residencial”. L'objectiu és avançar la inversió total necessària per fer les obres, inclòs l'import de l'ajut que es cobrirà amb recursos procedents dels fons europeus.

Per poder rebre les subvencions previstes, caldrà certificar que les obres de rehabilitació aconsegueixen, entre d'altres i en funció de la zona climàtica, reducció del consum d'energia primària no renovable (EPNR), disminució de la demanda en aire condicionat o bé l'eliminació total de l'amiant. L'import de la subvenció variarà en funció de la reducció del consum energètic que s'obtingui una vegada feta la rehabilitació. La justificació de la inversió per al cobrament de les ajudes s'haurà d'executar abans del juny del 2026.

Segons el conveni, els préstecs concedits, que s'ajustaran en funció del tipus de destinatari, serviran per finançar els projectes que l'Agència de l'Habitatge de Catalunya consideri elegibles i podran cobrir fins al 100% de la inversió realitzada (inclòs l'IVA). Aquesta quantitat inclourà la subvenció concedida per lAgència de l'Habitatge de Catalunya, la qual es destinarà a l'amortització anticipada del préstec que saplicarà íntegrament a rebaixar la quota a pagar, sense alterar el termini del préstec formalitzat.

En el cas de les comunitats de propietaris, per exemple, els préstecs tindran un tipus fix que no pot superar el 5,25% anual a un termini de 10 anys d'amortització. Aquest termini es podrà ampliar en funció de les garanties fins a arribar als 15 anys.

Per als particulars, el tipus dinterès serà d'un màxim del 4% fins a 7 anys, termini que també es pot ampliar arribant als 15 anys en funció de les garanties.

Finalment, en el cas dels agents rehabilitadors, el finançament serà un tipus màxim del 5% per a un període de 10 anys. Aquests destinataris també podran comptar amb un aval d'Avalis que els permetrà allargar el préstec fins a 15 anys i obtenir una rebaixa pel tipus d'interès de l'1,50% si la societat de garantia recíproca garanteix el préstec per un màxim de 12 anys.

A la signatura del conveni hi han assistit: el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró; la consellera de Drets Socials, Violant Cervera; el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt; el conseller delegat de l’Institut Català de Finances (ICF), Jordi Òliva; el conseller delegat d’Avalis de Catalunya SGR, Josep Lores; el director general adjunt d'ARQUIA BANCA, Jordi Nadal; el subdirector general i director d'Organització Catalunya de Bankinter, Eduard Gallard; el director territorial Catalunya de BBVA, José Ballester; el director territorial Catalunya de Banc Sabadell, Enric Rovira; el responsable d'Institucions Catalunya de Banco Santander, David Baños; el director comercial de la Banca d'Empreses de Caixa Bank, Xavier Garcia; el director general de Caixa d'Enginyers, Joan Cavallé; el director regional de Deutsche Bank Catalunya, Javier David Boix; el gerent territorial d'Institucions i Negoci Hipotecari d'Ibercaja, José Maria Santos; el director del Canal de Reformes i Rehabilitació de l'entitat UCI, Javier Torremocha.