arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

La inflació i les teves finances

Arquia Banca
5 octubre 2023

Aquests últims dos anys i mig, la inflació ha estat tema de debat i motiu de preocupació a causa de la ràpida pujada dels preus en un període de temps curt i pel seu impacte directe en les economies familiars.

 

Què és la inflació

La inflació es pot definir com el creixement generalitzat dels preus de consum en una economia.

Quan els preus en general augmenten, el valor dels diners disminueix. Això vol dir que, si els preus augmenten considerablement, podrem comprar menys béns i serveis en el futur amb la mateixa quantitat de diners que tenim avui.

El Banc Central Europeu té la missió principal de controlar la inflació perquè els diners mantinguin el valor en el temps. Els bancs centrals estabilitzen els preus augmentant els tipus d'interès, per tal d'encarir l'accés al crèdit i reduir el consum.

 

Com es mesura la inflació

A Espanya, la inflació es calcula estadísticament a través de l' Índex de preus de consum (IPC), que determina cada mes l'evolució dels preus dels béns i serveis que consumeix la població.

La variació anual de l'IPC és la dada més utilitzada per analitzar la inflació. 

 

Com s'ha comportat la inflació a Espanya els últims cinquanta anys

La inflació va anar de més a menys entre els anys setanta i els noranta. Durant els setanta es va mantenir habitualment per sobre del 15%, entre el 5% i el 15% els vuitanta i per sota del 5% els noranta. 

El segle XXI semblava marcat a Espanya per la baixa inflació (llevat del 2007, s'havia mantingut sempre per sota del 4%). Fins a l'arribada de la pandèmia de COVID-19.

Al gràfic inferior es pot observar com els preus van pujar de forma explosiva el 2021 i el 2022, amb taxes d'inflació anuals del 6,5% i del 5,7%, respectivament. El 2022 es van assolir taxes d'inflació no vistes en quaranta anys. 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades de l' Institut Nacional d'Estadística (INE).

 

Situació actual

Aquest any 2023, la inflació s'ha anat moderant (el maig es va situar en el 3,2%). Tanmateix, es manté una elevada inflació subjacent.

La inflació subjacent no inclou ni els productes energètics ni els aliments no elaborats, però té un gran impacte en les economies domèstiques, ja que recull els preus dels béns i serveis que formen part del consum habitual de les llars.

Per tal que es pugui donar per controlada la inflació, s'ha de reduir la inflació general, però també ha de fer-ho la subjacent.

Font: Institut Nacional d'Estadística (INE).

 

Com t'afecta la inflació

  • Caiguda del nivell de vida: L'augment dels preus disminueix el poder adquisitiu, per la qual cosa es necessiten més recursos per adquirir els mateixos béns i serveis.
  • Menys capacitat d'estalvi: Com que es destina al consum una proporció més alta dels ingressos, disminueixen les quantitats destinades a l'estalvi i la inversió.
  • Pèrdua de valor dels actius financers: El valor real dels estalvis i les inversions es redueix quan la rendibilitat obtinguda és inferior a la taxa d'inflació.
  • Pujada dels lloguers: La inflació encareix el preu dels lloguers. En la majoria de contractes d'arrendament, les rendes s'actualitzen anualment prenent com a referència la variació anual de l'IPC.
  • Pujada dels tipus d'interès: Els bancs centrals solen combatre la inflació apujant els tipus d'interès. Això pot afavorir la rendibilitat dels estalvis i les inversions més conservadores, però també encarir els préstecs a tipus variable, així com els nous crèdits.

 

Com reduir l'impacte de la inflació

  • Planifica les teves finances personals: Un context de preus elevats fa més necessària la planificació financera, per tal de marcar objectius i posar en marxa accions concretes per contrarestar els efectes de la inflació.
  • Controla les despeses: Planificar les compres, comparar preus abans de consumir i eliminar despeses innecessàries pot ajudar a reduir l'impacte de la inflació sobre el nivell de vida.
  • Incrementa els ingressos: Perquè el poder de compra es mantingui, els ingressos han de créixer en la mateixa proporció que els preus. No és una tasca fàcil, però s'han d'analitzar les opcions existents per aconseguir-ho.
  • Segueix estalviant: Estalviar una part dels ingressos és el primer pas per passar d'estalviador a inversor.
  • Inverteix en actius rendibles: Busca rendibilitats que redueixin l'impacte de la inflació. L'assessorament dels professionals d'Arquia Banca et pot ajudar a prendre les decisions d'inversió més adequades.

 

És important que entenguis com t'afecta la inflació i que tinguis en compte la seva evolució a l'hora de fer ajustos en les teves finances personals.