arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

19/06/2024

 • Classificació

  Renda fixa euro curt termini

 • Patrimoni

  2.861.816,73 €

 • Valor liquidativo

  10,29 €

 • Nº Partícips

  82

Ràtios

0,16 % (Volatilitat)


Arquia Ahorro Corto Plazo, FI

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La categoria del fons d'Inversió és RENDA FIXA EURO CURT TERMINI.

La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex FTSE Eurozone Government Bill 0-12 Month Index (EMTTYUC Index), únicament a efectes informatius i comparatius.

Política d'inversió
El Fons invertirà en renda fixa, pública o privada (incloent-hi dipòsits i instruments del mercat monetari cotitzats o no, líquids) i la durada mitjana de la cartera serà igual a un any o inferior.

No hi ha predeterminació respecte dels emissors del sector econòmic. Els emissors i mercats seran principalment europeus i en menor mesura d'altres països OCDE i podrà invertir puntualment fins a un 10% de l'exposició total en emissors/mercats emergents. Podrà invertir fins al 50% del patrimoni en pagarés emesos en euros sense excloure cap sector.

L'exposició a risc divisa serà com a màxim del 10% de l'exposició total.

Respecte de la qualificació creditícia de les emissions de renda fixa (inclosos pagarés), com a màxim un 25% de l'exposició total podran tenir qualificació creditícia baixa (inferior a BBB-) o, fins i tot, sense qualificació, mentre que la resta haurà de tenir com a mínim una qualificació creditícia mitjana (mínim BBB-). Si no es qualifica una emissió, es considerarà la qualificació creditícia de l'emissor. La inversió en renda fixa de baixa qualificació creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.

Es podrà invertir un màxim del 10% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.

Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i els organismes internacionals dels quals Espanya sigui membre.

La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en sis emissions diferents, com a mínim. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació. El grau màxim d'exposició al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net.

El fons compleix amb la directiva UCIT 2009/65/EC.

Les inversions subjacents a aquest producte financer no tenen en compte els criteris de la UE per a les activitats econòmiques mediambientalment sostenibles.

El fons inverteix en altres institucions d'inversió col·lectiva; no obstant això, no hi podrà invertir més d'un 10% del patrimoni.

Horitzó d'inversió
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els seus diners en un termini inferior a un any.

Dades societàries
ISIN: ES0110251008 (CLASSE A)
Codi Reg. CNMV: 5775
CIF: V13809504
Data Inscripció CNMV: 07/06/2023
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, SA
Auditor: PWC

 

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Semestral