arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

21/04/2021

 • Classificació

  Renda variable euro

 • Patrimoni

  4.029.450,16 €

 • Valor liquidativo

  10,58 €

 • Nº Partícips

  279

Ràtios

14,16 % (Volatilitat)

 • Any 2020:-5,48%
 • Any 2019:18,59%
 • Any 2018:-13,90%
 • Any 2017:4,07%
 • Any 2016:5,89%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Bolsa, FI Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de renda variable europea.
La gestió pren com referència la rendibilitat de l'índex: L'índex Stoxx600

Política d'inversió
El fons invertirà com a mínim un 75% de la seva cartera en renda variable, principalment en valors europeus, i podrà invertir també en el mercat nord-americà i fins a un 10% en mercats emergents.
Almenys el 60% de la inversió total serà en valors emesos per entitats a Europa i la resta es podrà invertir en altres emissors i/o mercats organitzats. No hi ha cap limitació pel que fa a la capitalització o els sectors.
Es podrà invertir un màxim del 10% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.
La resta de la inversió del fons serà en actius de renda fixa, tant pública com privada, principalment d'emissors denominats en euros i en mercats europeus. Dins la renda fixa també s'hi inclouen dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids i que es negociïn, o no, en mercats organitzats. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant. Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínim. La inversió en divisa diferent de l'euro no superarà el 30% del patrimoni.
Es podrà invertir més del 35% en valors d'un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i dels organismes internacionals de què Espanya sigui membre.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons està dirigit a inversors amb un perfil risc dinàmic-agressiu interessats a invertir en un fons de renda variable, majoritàriament europea.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini de menys de 5 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0110247006 (CLASSE A)
Codi reg. CNMV: 4792
CIF: V66360967
Data de constitució: 24/07/2014
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual