arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

14/07/2024

 • Classificació

  Renda Variable Mixta Internacional

 • Patrimoni

  12.106.787,45 €

 • Valor liquidativo

  12,81 €

 • Nº Partícips

  974

Ràtios

4,41 % (Volatilitat)

 • Any 2023:8,70%
 • Any 2022:-11,87%
 • Any 2021:9,73%
 • Any 2020:2,07%
 • Any 2019:11,20%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Equilibrado 60RV, FI Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
Fons de fons. RENDA VARIABLE MIXTA INTERNACIONAL. La gestió pren com a referència la rendibilitat mitjana assolida pels fons d'inversió adscrits a la categoria "Mixtos renda variable global" segons el diari Expansión en cada moment.

Política d'inversió
El fons es caracteritzarà per invertir un mínim del 50% del seu patrimoni en altres IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i que inverteixin en renda fixa pública i privada, renda variable, gestió alternativa, etc.
S'invertirà, directament o indirectament, del 30% al 60% de l'exposició total en renda variable (per bé que, en condicions normals, l'exposició estarà al voltant del 45%) i la resta de l'exposició total, en actius de renda fixa publica o privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids).
No existeix predeterminació pel que fa als emissors (públics o privats, rating o sector econòmic) ni sobre la durada dels actius de renda fixa i l'exposició a risc divisa. Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínim.
Les inversions en renda variable no tindran predeterminació d'emissors, sectors, capitalització, divises ni països. L'exposició al risc divisa pot estar entre el 0% i el 100%.
Si no es qualifica una emissió, es considerarà la qualificació creditícia de l'emissor. Pot invertir en valors renda fixa i variable que es negociïn fora de l'OCDE. La inversió en emergents no superarà el 25% de la cartera i en gestió alternativa, com a màxim un 10%.
Es podrà invertir més del 35% en valors d'un Estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local, els organismes internacionals dels quals Espanya sigui membre i estats amb solvència no inferior a la d'Espanya.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons té com a destinatari inversors amb un perfil de risc moderat que estiguin interessats a invertir en un fons que equilibra les inversions en renda variable amb la renda fixa.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini de menys de 5 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0126459009 (CLASSE A)
Codi reg. CNMV: 4981
CIF: V66728924
Data de constitució: 08/04/2016
Gestora: ARQUIGEST SGIIC SA
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual