arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

19/06/2024

 • Classificació

  Renda fixa mixta

 • Patrimoni

  227.302,75 €

 • Valor liquidativo

  10,56 €

 • Nº Partícips

  9

Ràtios

4,25 % (Volatilitat)


Arquia Banca Income RVMI, FI Clase D-A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de Renda Fixa Mixta Euro.
La gestió pren com referència la rendibilitat de l'índex de la categoría Renda Fixa Mixta Euro d'Inverco, únicament a efectes informatius i comparatius.

Política d'inversió
La inversió en renda variable es farà principalment en valors del mercat europeu, sense límits de capitalització, tot i que també es podrà invertir en el mercat nord-americà i fins a un 15% en mercats emergents. La suma de les inversions en valors de RV emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro, més l'exposició al risc divisa, no superarà el 30%. Les divises diferents de l'euro seran principalment el dòlar estatunidenc, la lliura esterlina i el ien japonès.
Les inversions en renda fixa seran tant en renda fixa pública com privada amb grau d'inversió, principalment en mercats europeus. El fons podrà invertir fins a un 25% en emissions de baixa qualificació creditícia o sense ràting. Dins la renda fixa, a més de valors s'hi inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant i podrà ser, fins i tot, de fins a 2 anys negatius.
Es podrà invertir un màxim del 30% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.
Es podrà invertir més del 35% en valors d'un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i dels organismes internacionals de què Espanya sigui membre.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons té com a destinatari inversors amb un perfil de risc moderat que estiguin interessats a invertir en un fons que equilibra les inversions en renda variable amb la renda fixa.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0110253038 (CLASE A)
Codi Reg. CNMV: 0088
CIF: E58430059
Dades registrals: Tom 5 IIC - Foli 145 - Full 41 -
Inscripció R. Mercantil: 11-12-87
Data constitució: 06/10/1987
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual