arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

13/06/2024

 • Classificació

  Renda variable internacional

 • Patrimoni

  4.286.156,37 €

 • Valor liquidativo

  11,86 €

 • Nº Partícips

  330

Ràtios

14,33 % (Volatilitat)

 • Any 2023:16,89%
 • Any 2022:-28,08%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Líderes del Futuro, FI (Ant. Arquia Banca Bolsa, FI) Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de renda variable internacional.
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex: L'índex MSCI WORLD Growth EUR Net Returns (NE105867), prenent aquesta referència a efectes merament informatius i comparatius.

Política d'inversió
Aquesta IIC aplica els criteris ISR (Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant sostenibles com financers. La majoria de les inversions compliran amb els requisits sostenibles, de tal manera que s'integrin els factors ambientals, socials i de govern corporatiu en l'anàlisi financera.

Invertirà com a mínim un 75% de la seva cartera en renda variable, sense cap mena de restricció pel que fa a divisa i zona geogràfica, i podrà invertir en països emergents fins al 100% de la cartera.

La cartera de renda variable se centrarà en companyies líders potencials de mercats la mida dels quals es considera que augmentarà d'una manera dràstica en el futur per la seva creixent rellevància.

L'estratègia d'inversió es basa en tres temàtiques principals: la transformació energètica, la digitalització de la societat i la vida saludable. No hi ha cap limitació pel que fa a la capitalització o els sectors.

Invertirà fins a un 10% en IIC (incloses les del grup).

La resta de la inversió estarà en actius de renda fixa, invertint en bons verds i socials, mercats monetaris i en deute públic de països amb índex IDH molt alt. La durada mitjana de la cartera estarà entre els 0 i 10 anys. La qualitat creditícia no està predeterminada per endavant. La possibilitat d'invertir en actius de baixa capitalització pot influir negativament en la liquiditat del fons. No hi ha límit en exposició a divisa.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació. El grau màxim d'exposició al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net.

Termini indicatiu de la inversió
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini inferior a 5 anys.

Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088).

 


ASG(1)

Aquest Fon aplica criteris ISR (Inversió Socialment Responsable), de manera que les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com financers.

Més informació     Ficha ESG Arquia Banca Líderes del Futuro

(1) Els criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) són un conjunt de regles que cal seguir a l'hora de prendre decisions empresarials.


 

Dades societàries
ISIN: ES0110247006 (CLASE A)
Codi Reg. CNMV: 4792
CIF: V66360967
Data de constitució: 24/07/2014
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual