arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

18/04/2024

 • Classificació

  Renda variable internacional

 • Patrimoni

  19.283.467,78 €

 • Valor liquidativo

  14,76 €

 • Nº Partícips

  919

Ràtios

9,44 % (Volatilitat)

 • Any 2023:7,84%
 • Any 2022:-15,43%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Líderes Globales, FI (Ant. Arquia Banca RVM, FI) Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de renda variable internacional.
La gestió pren com a referència la rendibilitat de l'índex: L'índex MSCI WORLD EUR Net Returns (MSDEWIN), prenent aquesta referència a efectes merament informatius i comparatius.

Política d'inversió
Aquesta IIC aplica els criteris ISR (Inversió Socialment Responsable), per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant sostenibles com financers. La majoria de les inversions compliran amb els requisits sostenibles, de tal manera que s'integrin els factors ambientals, socials i de govern corporatiu en l'anàlisi financera.

El Fons invertirà com a mínim un 75% de la seva cartera en renda variable, sense cap mena de restricció pel que fa a divisa i zona geogràfica, i podrà invertir en països emergents fins al 100% de la cartera. S'invertirà majoritàriament en empreses d'alta capitalització.

La cartera de renda variable se centrarà en companyies que avui són líders en els seus respectius mercats, amb fortes barreres d'entrada i prioritzant la qualitat del seu negoci en la selecció dels valors.

La resta de la inversió del fons estarà en actius de renda fixa, invertint en bons verds i bons socials, mercats monetaris i, a més, en deute públic de països que tinguin un índex de desenvolupament humà (IDH) molt alt. La durada mitjana de la cartera estarà entre els 0 i 10 anys. La qualitat creditícia de la cartera no està predeterminada per endavant. La inversió en divisa diferent de l'euro pot assolir el 100% del patrimoni.

Es podrà invertir un màxim del 10% a IIC financeres que siguin actius aptes, pertanyents al Grup de la Gestora o no.

Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió. Aquesta operativa comporta riscos per la possibilitat que la cobertura no sigui perfecta, pel palanquejament que comporten i per la inexistència d'una cambra de compensació. El grau màxim d'exposició al risc de mercat a través d'instruments financers derivats és l'import del patrimoni net.

Termini indicatiu de la inversió:Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini inferior a 5 anys.

Aquest Fons promou característiques mediambientals o socials (art. 8 Reglament (UE) 2019/2088).

 


ASG(1)

Aquest Fon aplica criteris ISR (Inversió Socialment Responsable), de manera que les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com financers.

Més informació     Fitxa ESG Arquia Banca Líderes Globales

(1) Els criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) són un conjunt de regles que cal seguir a l'hora de prendre decisions empresarials.


 

Dades societàries
ISIN: ES0110256007 (CLASSE A) Codi Reg. CNMV: 04601
CIF: V66043803
Data de constitució: 09/04/2013
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

 

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual