arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

18/06/2024

 • Classificació

  Renda fixa curt termini

 • Patrimoni

  19.357.871,42 €

 • Valor liquidativo

  7,33 €

 • Nº Partícips

  774

Ràtios

1,16 % (Volatilitat)

 • Any 2023:5,96%
 • Any 2022:-6,61%
 • Any 2021:1,00%
 • Any 2020:-0,09%
 • Any 2019:5,21%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca RF Euro, FI (Ant. FAV Arquitectos, FI) Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de renda fixa euro.
La gestió pren com referència la rendibilitat de l'índex: L'índex AFI Spanish Government Bill 1 year en un 50% i l'índex AFI Spanish Government Bill 3 year en un 50%.

Política d'inversió
El fons invertirà el 100% en renda fixa, pública o privada, no tindrà exposició a renda variable. La durada mitjana de la cartera no superarà els 3 anys i podrà ser de fins a 2 anys negatius. No hi ha predeterminació respecte als emissors (públic o privat, ràting o sector econòmic). Si no es qualifica una emissió, es considerarà la qualificació creditícia de l'emissor.
Podrà invertir en valors de renda fixa negociats fora de l'OCDE i fins a un 25% en mercats emergents. Com a mínim el 75% del patrimoni seran actius de renda fixa amb grau d'inversió i la resta podrà ser de baixa qualificació creditícia o sense qualificació. La inversió en divisa diferent de l'euro no superarà el 10% del patrimoni. Dins la renda fixa, a més de valors s'hi inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids.
Es podrà invertir un màxim del 10% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.
Es podrà invertir més del 35% en valors d'un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i dels organismes internacionals de què Espanya sigui membre.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons va dirigit a inversors que no desitgen el risc de la renda variable. Aquest fons pretén rendibilitzar els estalvis, malgrat la inflació, i aprofitar els beneficis fiscals.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 2 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0136083039 (CLASSE A)
Codi reg. CNMV: 2665
CIF: E63030274
Dades registrals: Tom 35077 - Foli 0087 - Full 257068 - Inscripció R. Mercantil: 11/12/2002
Data de constitució: 02/12/2002
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual