arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

18/06/2024

 • Classificació

  Renda fixa internacional

 • Patrimoni

  13.510.933,55 €

 • Valor liquidativo

  10,08 €

 • Nº Partícips

  562

Ràtios

2,72 % (Volatilitat)

 • Any 2023:8,56%
 • Any 2022:-12,88%
 • Any 2021:1,68%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca RF Flexible, FI Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La
vocació del fons es defineix com de renda fixa internacional.
La gestió pren com a referència a efectes informatius o comparatius la rendibilitat de l'índex format per la mitjana de la rendibilitat a un any de la categoria Renda Fixa Internacional d'Inverco.

Política d'inversió
El
fons invertirà el 100% en renda fixa, emesa per emissors públics o privats, i podrà invertir en valors de renda fixa negociats en mercats de països que pertanyin a l'OCDE o no. La durada de la cartera no pot excedir els 10 anys, podent ser de fins a 2 anys negatius. No hi ha predeterminació respecte als emissors (públic o privat, rating o sector econòmic) i podreu invertir fins a un 30% en mercats emergents. La inversió en divisa no pot superar el 30%.
Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínim. La possibilitat d'invertir en actius amb una baixa qualificació creditícia pot influir negativament en la liquiditat del fons.
Es podrà invertir un màxim del 40% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.
Podreu invertir sense límit definit i amb els mateixos requisits de rating que la resta d'actius de renda fixa en dipòsits i instruments del mercat monetari no negociats en mercats organitzats sempre que siguin líquids.
Es podrà invertir més del 35% del patrimoni en valors emesos o avalats per un Estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i els organismes internacionals dels quals Espanya sigui membre.
La IIC diversifica les inversions en els actius esmentats anteriorment en sis emissions diferents, com a mínim. La inversió en valors d'una mateixa emissió no supera el 30% de l'actiu de la IIC.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons va dirigit a inversors que no desitgen el risc de la renda variable. Aquest fons pretén rendibilitzar els estalvis a llarg termini i aprofitar els beneficis fiscals.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini de menys de 5 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0110249002 (CLASSE A)
Codi Reg. CNMV: 5470
CIF: V-88614524
Data inscripció CNMV: 17/07/2020
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

 

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Escenarios de Rentabilidad

Icono pdf

Rentabilidades Históricas

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual