arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

21/04/2021

 • Classificació

  Renda variable mixta euro

 • Patrimoni

  16.500.951,87 €

 • Valor liquidativo

  12,57 €

 • Nº Partícips

  793

Ràtios

8,58 % (Volatilitat)

 • Any 2020:-6,12%
 • Any 2019:13,18%
 • Any 2018:-11,38%
 • Any 2017:4,13%
 • Any 2016:4,05%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca RVM, FI Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de renda variable mixta europea.
La gestió pren com referència la rendibilitat de l'índex: L'índex Stoxx600 en un 75% i l'índex AFI Spanish Government Bill 3 years en un 25%.

Política d'inversió
Com a màxim un 75% de l'exposició del fons serà en renda variable i la resta en valors de renda fixa, tant pública com privada. La inversió en renda variable es farà principalment en valors del mercat europeu, tot i que també es podrà invertir en el mercat nord-americà i fins a un 10% en mercats emergents. No hi ha cap limitació pel que fa a la capitalització o els sectors.
La suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro, més l'exposició al risc divisa, no superarà el 30%. Les divises diferents de l'euro seran principalment el dòlar estatunidenc i la lliura esterlina.
La inversió del fons en actius de renda fixa serà principalment d'emissors denominats en euros i en mercats europeus. Dins les inversions en renda fixa s'hi inclouen dipòsits en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids i que es negociïn, o no, en mercats organitzats. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant i podrà ser, fins i tot, de fins a 2 anys negatius. Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínima i es podrà invertir en actius sense ràting.
El fons podrà invertir fins a un 10% del seu patrimoni en IIC financeres que siguin actiu apte, harmonitzades o no harmonitzades, pertanyents o no al grup de la gestora, sempre que la seva vocació sigui congruent amb la política d'inversió del fons.
Es podrà invertir més del 35% en valors d'un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i dels organismes internacionals de què Espanya sigui membre.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons està dirigit a inversors amb un perfil risc moderat–dinàmic interessats a invertir en un fons que majoritàriament inverteixi en renda variable, principalment del mercat europeu.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els diners en un termini de menys de 5 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0110256007 (CLASSE A)
Codi reg. CNMV: 04601
CIF: V66043803
Data de constitució: 09/04/2013
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual