arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

03/08/2021

 • Classificació

  Renda fixa mixta

 • Patrimoni

  30.795.294,45 €

 • Valor liquidativo

  22,8 €

 • Nº Partícips

  1377

Ràtios

2,70 % (Volatilitat)

 • Any 2020:-2,86%
 • Any 2019:9,05%
 • Any 2018:-6,41%
 • Any 2017:1,23%
 • Any 2016:1,41%

Font: Arquia Gestión
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Uno, FI Classe A

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

La categoria "1" no significa que la inversió estigui lliure de risc.
Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

Objectiu
La vocació del fons es defineix com de Renda Fixa Mixta Euro.
La gestió pren com referència la rendibilitat de l'índex: L'índex Stoxx600 en un 20% i l'índex AFI Spanish Government Bill 3 years en un 80%.

Política d'inversió
La inversió en renda variable es farà principalment en valors del mercat europeu, sense límits de capitalització, tot i que també es podrà invertir en el mercat nord-americà i fins a un 15% en mercats emergents. La suma de les inversions en valors de RV emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro, més l'exposició al risc divisa, no superarà el 30%. Les divises diferents de l'euro seran principalment el dòlar estatunidenc, la lliura esterlina i el ien japonès.
Les inversions en renda fixa seran tant en renda fixa pública com privada amb grau d'inversió, principalment en mercats europeus. El fons podrà invertir fins a un 25% en emissions de baixa qualificació creditícia o sense ràting. Dins la renda fixa, a més de valors s'hi inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant i podrà ser, fins i tot, de fins a 2 anys negatius.
Es podrà invertir un màxim del 30% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.
Es podrà invertir més del 35% en valors d'un estat de la UE, una comunitat autònoma, una entitat local i dels organismes internacionals de què Espanya sigui membre.
Es podrà operar amb derivats negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió i no negociats en mercats organitzats de derivats amb la finalitat de cobertura i d'inversió.

Horitzó d'inversió
El fons té com a destinatari inversors amb un perfil de risc moderat que estiguin interessats a invertir en un fons que equilibra les inversions en renda variable amb la renda fixa.
Aquest fons pot no ser adequat per a inversors que prevegin retirar els seus diners en un termini de menys de 4 anys.

Dades societàries
ISIN: ES0110253038 (CLASE A)
Codi Reg. CNMV: 0088
CIF: E58430059
Dades registrals: Tom 5 IIC - Foli 145 - Full 41 -
Inscripció R. Mercantil: 11-12-87
Data constitució: 06/10/1987
Gestora: ARQUIGEST SA SGIIC
Dipositària: ARQUIA BANK, S.A.
Auditor: KPMG AUDITORES SL

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual