arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

Hipoteca Fixa

Contracta tranquil·litat i paga sempre la mateixa quota

 

Tipus d'interès sense bonificació (1):   Tipus d'interès amb la màxima bonificació (1):
Des de   Des de

2,50% TIN  

2,89% TAE(2)

 

1,75% TIN  

2,54% TAE(2)

A 10 anys   A 10 anys

 Per finançar fins al 80% del valor més baix entre el de compravenda o taxació de l'habitatge

 

 

Condicions:

 • Import màxim fins al 80% del valor més baix entre el de compravenda o taxació per a primer habitatge. Per a segon, serà del 60%
 • Termini màxim: 30 anys
 • Comissió d'obertura: 0,50% (mínim 600 €)
 • Comissió per reemborsament anticipat: no podrà excedir l'import de la pèrdua financera per a l'entitat. Durant els 10 primers anys: límit 2% del capital reemborsat, resta termini: límit 1,5% 

 


 

(1) Tipus d'interès calculats amb la bonificació màxima aplicable de 0,75 punts percentuals. Els productes de contractació opcional que ofereixen bonificació són:

 • Assegurança de vida: bonificació de 0,50 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operadora de Banca Seguros Vinculado, S.A., d'aquesta assegurança amb cobertura de la totalitat de l'import del préstec.
 • Assegurança de la llar: bonificació de 0,25 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A., de l'assegurança corresponent amb la cobertura del continent per un import igual al valor de taxació de l'immoble (excloent-ne el valor del sòl) i de contingut per un import mínim de 20.000 euros.
 • Assegurança de protecció de pagaments: bonificació de 0,25 punts percentuals per la contractació, amb la mediació d'Arquia Banca Mediación Operador de Banca Seguros Vinculado, S.A., de l'assegurança corresponent de prima única amb cobertura del 100% del capital per un període de 5 anys.
 • La bonificació màxima acumulable i aplicable serà de 0,75 punts percentuals.
 • Totes les bonificacions seran objecte de revisió anual.

 Per sol·licitar la hipoteca, cal tenir un compte corrent a Arquia Banca.

 

(2) Per al càlcul de la TAE s'ha tingut en compte una operació de préstec hipotecari de 150.000 euros a 10 anys (per a la hipoteca Fixa 10, amb un total de 120 quotes), a 15 anys (per a la hipoteca Fixa 15, amb un total de 180 quotes), a 20 anys (per a la hipoteca Fixa 20, amb un total de 240 quotes), a 25 anys (per a la hipoteca Fixa 25, amb un total de 300 quotes) i a 30 anys (per a la hipoteca Fixa 30, amb un total de 360 quotes) per a un titular de 31 anys a la comunitat de Madrid. La TAE variarà en funció de l'import i del termini d'amortització sol·licitat.

En els quadres següents s'exemplifiquen les variacions de la TAE en funció de les bonificacions aplicades en cada cas.

 • Exemples representatius complint condicions amb la bonificació màxima aplicable:

Finançament fins al 60% del valor més baix entre el de compravenda o taxació

 Hipoteca  Termini TIN Quota mensual Última quota TAE (*) Import total degut Interessos Cost total del préstec
Fija 10 10 años 1,75% 1.363,47€ 1.363,81€  2,54% 169.687,84€ 13.616,74€ 19.687,84€
Fija 15 15 años 1,85% 954,94€ 954,40€ 2,57% 180.470,31€ 21.888,66€  30.470,31€ 
Fija 20 20 años 1,95% 755,28€ 754,72€ 2,63% 192.358,84€ 31.266,64€  42.358,84€ 
Fija 25 25 años 2,05% 639,44€ 639,01€ 2,70% 205.434,32€ 41.831,57€  55,434,32€ 
Fija 30 30 años 2,15% 565,75€ 564,79€ 2,77% 219.782,34€  53.669,04€ 69.782,34€ 

 

Finançament fins al 80% del valor més baix entre el de compravenda o taxació

 Hipoteca  Termini TIN Quota mensual Última quota TAE (*) Import total degut Interessos Cost total del préstec
Fija 10 10 años 1,75% 1.363,47€ 1.363,81€  2,54% 169.687,84€ 13.616,74€ 19.687,84€
Fija 15 15 años 1,95% 961,81€ 962,48€ 2,67% 181.708,12€ 23.126,47€  31.708,12€ 
Fija 20 20 años 2,10% 765,95€ 765,80€ 2,78% 194.920,05€ 33.827,85€  44.920,05€ 
Fija 25 25 años 2,20% 650,49€ 649,66€ 2,85% 208.748,92€ 45.146,17€  58.748,92€ 
Fija 30 30 años 2,30% 577,20€ 578,25€ 2,92% 223.906,35€  57.793,05€ 73.906,35€ 

 

 • Exemples representatius sense complir les condicions per a la bonificació: 

Finançament fins al 60% del valor més baix entre el de compravenda o taxació

Hipoteca  Termini TIN Quota mensual Última quota TAE (*) Import total degut Interessos Cost total del préstec
Fija 10 10 años 2,50% 1.414,05€ 1.413,85€  2,89% 172.485,80€ 19.685,80€ 22.485,80€
Fija 15 15 años 2,60% 1.007,26€ 1.007,39€ 2,94% 184.981,93€ 31.306,93€  34.981,93€ 
Fija 20 20 años 2,70% 809,55€ 809,70€ 3,01% 198.842,15€ 44.292,15€  48.842,15€ 
Fija 25 25 años 2,80% 695,81€ 696,48€ 3,09% 214.168,67€ 58.743,67€  64.168,67€ 
Fija 30 30 años 2,90% 624,34€ 627,06€ 3,18% 231.065,12€  74.765,12€ 81.065,12€ 

 

Finançament fins al 80% del valor més baix entre el de compravenda o taxació

Hipoteca  Termini TIN Quota mensual Última quota TAE (*) Import total degut Interessos Cost total del préstec
Fija 10 10 años 2,50% 1.414,05€ 1.413,85€  2,89% 172.485,80€ 19.685,80€ 22.485,80€
Fija 15 15 años 2,70% 1.014,37€ 1.013,83€ 3,04% 186.261,06€ 32.586,06€  36.261,06€ 
Fija 20 20 años 2,85% 820,68€ 820,04€ 3,16% 201.512,56€ 46.962,56€  51.512,56€ 
Fija 25 25 años 2,95% 707,42€ 708,35€ 3,24% 217.651,93€ 62.226,93€  67.651,93€ 
Fija 30 30 años 3,05% 636,46€ 635,46€ 3,33% 235.424,60€  79.124,60€ 85.424,60€ 

 

 

(*) Despeses incloses en el càlcul de la TAE:

 • Exemples amb bonificació:
  • Comissió d'obertura (0,50%): 750,00 euros
  • Cost de taxació: 300,00 euros
  • Assegurança de vida: 205,08 euros (prima anual i durant tota la vida del préstec) calculats per un import de 150.000,00 euros per a una persona de 31 anys amb cobertures de defunció i incapacitat absoluta.
  • Assegurança de llar: 297,03 euros (prima anual i durant tota la vida del préstec) calculats per a un habitatge mitjà en un nucli urbà.

   

 • Exemples sense bonificació:
  • Comissió d'obertura (0,50%): 750,00 euros
  • Cost de taxació: 300,00 euros
  • Assegurança obligatòria de danys: 175 euros (prima anual i durant tota la vida del préstec). Aquesta assegurança, que no té per què ser contractada amb Arquia Banca Mediación, ha de cobrir els riscos de danys i incendi de l'habitatge que s'hipoteca. L'entitat serà beneficiària de la indemnització corresponent en cas de sinistre.

 

Sistema d'amortització i fórmula de càlcul d'amortització de principal i d'interessos
El principal i els interessos del préstec es reemborsaran mitjançant el pagament de les quotes constants, que inclouran capital i interessos.

S'aplica el sistema d'amortització francès, i per al càlcul s'utilitzen les fórmules següents:

Quota mensual = (C*i/m)/(1-(1+i/m)^(-m*n))

En què C és el capital prestat o, si escau, pendent d'amortitzar, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per u), m és el nombre de quotes anuals i n és el nombre d'anys de termini de devolució del préstec.

Interessos = (C*i*T)/36.000

En què C és el capital prestat pendent, i és el tipus d'interès nominal anual aplicable (en tant per cent), i T és el nombre de dies en període de liquidació (sempre 30).

Exemple: per a un préstec de 150.000 € a 25 anys, amb el tipus d'interès nominal anual del primer any (1,95% TIN) i tornant-lo mensualment (12 quotes):

- Quota mensual = (150.000*0,0195/12)/(1-(1+0,0195/12)^(-12*25)) = 632,14 euros

- Interessos = (150.000*1,95*30)/36.000 = 243,75 euros

Càlcul de la part corresponent a amortització: la quota menys els interessos.

Informació addicional:
Finançament subjecte a prèvia aprovació per Arquia Banca. Exemples representatius de préstec amb garantia hipotecària sobre immobles d'ús residencial destinat a finançar la compra d'habitatge per persones físiques que actuen com a consumidores. Condicions de tipus d'interès subjectes a anàlisi de risc per part d’Arquia Banca. Aquestes condicions poden variar en funció del resultat de l'anàlisi de risc. De conformitat amb l'article 1911 del Codi Civil que consagra el principi de responsabilitat universal, en cas d'impagament, i en tots els supòsits de venciment anticipat, el deutor, i, si escau, els seus fiadors o avaladors solidaris i garants hipotecaris, respondran amb tots els seus béns presents i futurs, podent arribar a perdre el/s seu/s habitatge/es i/o qualsevol altres béns de la seva propietat..

Informació addicional sobre les assegurances associades a la hipoteca:
Assegurança de Vida és una assegurança de CA Life Insurance Experts, Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SA Unipersonal, entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0797. Assegurança de Llar és una assegurança de Mapfre Espanya Companyia d'Assegurances i Reassegurances, SA, entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0058.

Assegurança de Protecció de Pagaments és una assegurança de Plus Ultra Assegurances Generals i Vida SA d'Assegurances i Reassegurances societat unipersonal, entitat asseguradora subjecta a la supervisió de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions, amb clau administrativa C0517.

Assegurances intervingudes per Arquia Banca Mediació Operador de Banca d'Assegurances Vinculat, S.A. (C.I.F. A-59.697.573) i domicili social a Madrid, C/ Barquillo, Nº 6, (C.P. 28004). Inscrit en el registre administratiu especial de mediadors d'assegurances de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions amb la clau OV0080. Concertada Assegurança de Responsabilitat Civil i Acreditada Capacitat Financera segons legislació vigent. Societat inscrita al Registre Mercantil de Madrid al Tom 36.954, foli 71, secció 8a, full M-660.793. Pot consultar les entitats asseguradores amb les que Arquia Banca Mediació ha celebrat un contracte d'agència d'assegurances al web www.arquia.com/ca-es/nosotros/arquia-banca-mediacion/

 

M'interessa, en vull més informació.

Vols més informació sobre la nostra hipoteca fixa? Deixa'ns les teves dades i et donarem resposta al més aviat possible.

Introdueix aquí les teves dades.