arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

13/06/2024

 • Classificació

  Renda variable

 • Patrimoni

  5.398.378,42 €

 • Valor liquidativo

  7,31 €

 • Nº Partícips

  352

Ràtios

14,50 % (Volatilitat)


Arquia Banca Plan Líderes del Futuro (Ant. Arquia Banca Plan Bolsa)

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Líderes del Futuro s'adscriu al fons ARQUIDOS BOLSA, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-0740. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda variable.

L'objectiu del fons és proporcionar al partícip, amb un horitzó d'inversió a llarg termini, una rendibilitat adequada al risc assumit invertint, amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat, de manera diversificada en actius de renda variable, principalment europeus, en funció de la legislació vigent. La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

La gestió pren com referència la rendibilitat de l'índex: MSCI World EUR.

El Fons invertirà com a mínim un 75% de la seva cartera en renda variable global, sense cap limitació geogràfica, sectorial o de capitalització per part de les companyies que formin la cartera. L'objectiu és seleccionar companyies amb la perspectiva de convertir-se en líders dels seus respectius mercats en el futur, amb fortes barreres d'entrada en els seus negocis i expectatives de creixement de negoci i resultats molt elevades, prioritzant temàtiques de creixent rellevància per al futur, com ara la tecnologia i la transformació energètica.

El fons aplicarà criteris ASG, per la qual cosa les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com financers. S'exclouran valors emesos per companyies els ingressos principals de les quals provinguin de la producció i distribució d'armament, tabac o begudes alcohòliques d'alta graduació o que estiguin relacionades amb el joc. Per a la resta de companyies, s'aplicaran criteris best-in-class des d'una perspectiva mediambiental, social i de governança.

Es podrà invertir un màxim del 10% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.

La resta de la inversió del fons estarà en actius de renda fixa, tant pública com privada, en emissions considerades bons verds o socials, o emeses per països que tinguin un índex de desenvolupament humà (IDH) molt alt. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant. Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínim.

La inversió en divisa diferent de l'euro podrà assolir el 100% del patrimoni.

Per materialitzar el patrimoni del Fons de pensions, s'utilitzen actius aptes per a la inversió d'acord amb la legislació vigent (avui dia el Reial decret 304/204, de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions).

El fons podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de pensions aprovat pel RD 304/2004.

 


ASG(1)

Aquest Fon aplica criteris ISR (Inversió Socialment Responsable), de manera que les seves inversions es guiaran per principis tant ètics com financers.

Més informació

(1) Els criteris ambientals, socials i de govern corporatiu (ASG) són un conjunt de regles que cal seguir a l'hora de prendre decisions empresarials.


 

Dades societàries
Data de constitució: 27/07/00
Entitat promotora: Arquia Bank S.A.
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank S.A.
Auditor: KPMG Auditores, S.L.

Comissions:

 • Gestió/Patrimoni: 1,40%
 • Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
 • Aportació: 0%
 • Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual