arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

22/04/2024

 • Classificació

  Renda fixa mixta

 • Patrimoni

  10.377.142,95 €

 • Valor liquidativo

  108,46 €

 • Nº Partícips

  495

Ràtios

2,43 % (Volatilitat)

 • Any 2023:6,82%
 • Any 2022:-9,69%
 • Any 2021:5,28%
 • Any 2020:2,33%
 • Any 2019:6,14%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Plan Prudente

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Prudente s'adscriu al fons ARQUIDOS PRUDENTE, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-1910. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa mixta, amb una exposició màxima a renda variable del 30%. L'objectiu del fons és proporcionar al partícip una rendibilitat adequada al risc que assumeix amb un horitzó d'inversió a mitjà/llarg termini. S'invertirà amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat mitjançant la inversió diversificada en fons i actius de renda fixa i renda variable mundial, en funció de la legislació vigent. La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

El fons es caracteritzarà per invertir el seu patrimoni en altres IIC financeres, sense percentatge mínim ni màxim preestablert, que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora, que inverteixin tant en renda fixa pública i privada, renda variable , gestió alternativa, etc. Invertirà, directament o indirectament, entre el 10% i el 30% de l'exposició total en renda variable i la resta de l'exposició total en actius de renda fixa publica/privada (incloent-hi dipòsits i instruments del mercat monetari cotitzats o no, que siguin líquids). No hi ha predeterminació respecte als emissors (públic o privat, rating o sector econòmic), ni sobre la durada dels actius de renda fixa i l'exposició a risc divisa. Els actius no tenen un nivell de qualificació creditícia mínima. Les inversions en renda variable no tenen predeterminació d'emissors, sectors, capitalització, divisa ni país. Si alguna emissió no ha estat qualificada, cal tenir en compte la qualificació creditícia de l'emissor. Podreu invertir, en valors de renda fixa i variable negociats fora de l'OCDE. La inversió en emergents no superarà el 25% de la cartera i en gestió alternativa com a màxim un 20%. Per materialitzar el patrimoni del Fons de pensions, s'utilitzen actius aptes per a la inversió d'acord amb la legislació vigent (actualment el Reial decret 304/204 de 20 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament de plans i fons de pensions). El Fons podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons larticle 71 del Reglament de Pensions aprovat per RD 304/2004.​

Dades societàries
Data de constitució: 15/04/2013
Entitat promotora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL
Comissions:
- Gestió/Patrimoni: 1%
- Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
- Aportació: 0%
- Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual