arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
 • Classificació

  Renda fixa mixta

 • Patrimoni

  -

 • Valor liquidativo

  -

 • Nº Partícips

  -

PP MPSCOAAR II

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Pla de Pensions de la Mutualitat de Previsió Social dels Col·legis Oficials d'Arquitectes d'Aragó i La Rioja – PP MPSCOAAR II

Aquest pla de pensions MPSCOAAR II s'adscriu al fons FP MUTUALIDAD COAARS, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-0245. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

Seguint amb la vocació conservadora del fons, s'invertirà preferentment en actius del mercat monetari i dipòsits bancaris aptes d'acord amb la legislació vigent, d'una durada màxima de 12 mesos.
El Fons invertirà igualment en institucions d'inversió col·lectiva, a més de fer-ho en bons convertibles, deute subordinat i altres actius de renda fixa corporativa.
En qualsevol cas, la qualitat creditícia mínima dels actius del fons serà BB, encara que preferentment sigui A, i en alguns casos AA o AAA (S&p, Moody's). Això no obstant, el fons podrà invertir en actius no subjectes a ràting, sempre que no se superi el 30% del patrimoni del fons.
L'exposició a la renda variable no superarà en tot cas el 20% del patrimoni del fons de pensions i s'invertirà amb criteris de diversificació i de rendibilitat per dividend.
La posició del fons en actius immobiliaris no superarà el màxim previst en la normativa de plans i fons de pensions.

Dades societàries
Data de constitució: 10/10/1990
Entitat promotora: ASOCIACIÓN CULTURAL DE ARQUITECTOS DE ARAGÓN Y DE LA RIOJA
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, S.A.
Auditor: CGM Auditores
Comissions:
- Gestió/Patrimoni: 0,90%
- Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
- Aportació: 0%
- Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual