arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

17/06/2024

 • Classificació

  Renda fixa llarg termini

 • Patrimoni

  15.522.533,16 €

 • Valor liquidativo

  8,41 €

 • Nº Partícips

  743

Ràtios

2,59 % (Volatilitat)

 • Any 2023:7,70%
 • Any 2022:-11,28%
 • Any 2021:2,88%
 • Any 2020:1,75%
 • Any 2019:8,44%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Plan Inversión

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Inversión s'adscriu al fons ARQUIDOS INVERSIÓN, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-0739. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa a llarg termini.

L'objectiu del fons és proporcionar al partícip, amb un horitzó d'inversió a mitjà/llarg termini, una rendibilitat adequada al risc assumit invertint, amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat, de manera diversificada en fons i actius de renda fixa mundial en funció de la legislació vigent.

La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

El fons es caracteritzarà per invertir el seu patrimoni en altres IIC financeres, sense un percentatge mínim ni màxim preestablert, que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora, que inverteixin en renda fixa pública i privada, gestió alternativa, etc.

La resta de l'exposició total serà en actius de renda fixa pública/privada (inclosos dipòsits i instruments del mercat monetari, cotitzats o no, que siguin líquids) o gestió alternativa. No existeix predeterminació pel que fa als emissors (públics o privats, ràting o sector econòmic) ni sobre la durada dels actius de renda fixa i l'exposició a risc divisa. Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínim.

El fons podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de pensions aprovat pel RD 304/2004.

Dades societàries
Data de constitució: 27/07/00
Entitat promotora: Arquia Bank, SA
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL

Comissions:

 • Gestió/Patrimoni: 0,80%
 • Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
 • Aportació: 0%
 • Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual