arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

24/10/2021

 • Classificació

  Renda fixa mixta

 • Patrimoni

  52.537.563,61 €

 • Valor liquidativo

  25,37 €

 • Nº Partícips

  2166

Ràtios

2,37 % (Volatilitat)

 • Any 2020:-1,28%
 • Any 2019:8,82%
 • Any 2018:-5,47%
 • Any 2017:2,35%
 • Any 2016:2,67%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Plan Dos

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Dos s'adscriu al fons ARQUIDOS, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-0129. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa mixta, amb una exposició màxima a renda variable del 30%.

L'objectiu del fons és proporcionar al partícip, amb un horitzó d'inversió a mitjà/llarg termini, una rendibilitat adequada al risc assumit invertint, amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat, de manera diversificada en actius de renda fixa i renda variable principalment europeus, en funció de la legislació vigent.

La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

Com a màxim un 30% de l'exposició del fons serà en renda variable i la resta, en valors de renda fixa. La inversió en renda variable es farà principalment en valors del mercat europeu, sense límits de capitalització, tot i que també es podrà invertir en el mercat nord-americà i fins a un 15% en mercats emergents. La suma de les inversions en valors d'RV emesos per entitats radicades fora de l'àrea euro més l'exposició al risc divisa no superarà el 30%.

Les inversions en renda fixa seran tant en renda fixa pública com privada amb grau d'inversió, principalment en mercats europeus. El fons podrà invertir fins a un 25% en emissions de baixa qualificació creditícia o sense ràting. Dins la renda fixa, a més de valors s'hi inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids. La durada de la cartera no està predeterminada per endavant i podrà ser, fins i tot, de fins a 2 anys negatius.

Es podrà invertir un màxim del 20% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.

El fons podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de pensions aprovat pel RD 304/2004.

Dades societàries
Data de constitució: 21/09/1989
Entitat promotora: Arquia Bank, SA
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL

Comissions:

 • Gestió/Patrimoni: 1,00%
 • Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
 • Aportació: 0%
 • Trasllat: 0%

Estructura

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual