arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

11/07/2024

 • Classificació

  Renda Variable Mixta

 • Patrimoni

  16.562.691,36 €

 • Valor liquidativo

  128,35 €

 • Nº Partícips

  696

Ràtios

4,89 % (Volatilitat)

 • Any 2023:10,75%
 • Any 2022:-13,70%
 • Any 2021:11,24%
 • Any 2020:4,80%
 • Any 2019:14,82%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Plan Profim Discrecional 50

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Profim Discrecional 50 s'adscriu al fons ARQUIDOS PROFIM DISCRECCIONAL 50, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-1911. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda variable mixta, amb una exposició màxima a renda variable del 70%. L'objectiu del fons és proporcionar al partícip una rendibilitat adequada al risc que assumeix amb un horitzó d'inversió a mitjà/llarg termini. S'invertirà amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat mitjançant la inversió diversificada en fons i actius de renda fixa i renda variable mundial, en funció de la legislació vigent.

El fons es caracteritzarà per invertir el seu patrimoni en altres IIC financeres, sense un percentatge mínim ni màxim preestablert, que siguin actiu apte, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora, que inverteixin en renda fixa pública i privada, renda variable, gestió alternativa, etc. S'invertirà, de manera directa o indirecta, entre el 30% i el 70% de l'exposició total en renda variable i la resta en gestió alternativa o en actius de renda fixa pública o privada, com ara dipòsits i instruments del mercat monetari amb liquiditat, tant si es cotitzen com si no. No existeix predeterminació pel que fa als emissors (públics o privats, ràting o sector econòmic) ni sobre la durada dels actius de renda fixa i l'exposició a risc divisa. Els actius no tindran un grau de qualificació creditícia mínim. Les inversions en renda variable no tindran predeterminació d'emissors, sectors, capitalització, divises ni països. Si no es qualifica una emissió, es considerarà la qualificació creditícia de l'emissor. Pot invertir en valors renda fixa i variable que es negociïn fora de l'OCDE. La inversió en emergents no superarà el 25% de la cartera, i la inversió en gestió alternativa serà del 20% com a màxim.

Dades societàries
Data de constitució: 15/04/2013
Entitat promotora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL
Comissions:
- Gestió/Patrimoni: 1,25%
- Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
- Aportació: 0%
- Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual