arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter
As cookies propias e de terceiros permítennos mellorar os nosos servizos. Ao navegar polo noso sitio web, aceptas o uso que facemos das cookies. Máis información

Cláusula chan


De conformidade co establece o Real decreto-lei 1/2017, do 20 de xaneiro, de medidas urxentes de protección de consumidores en materia de cláusulas chan, Arquia Banca estableceu un procedemento para tramitar as solicitudes de devolución de cantidades satisfeitas polo consumidor por aplicación das cláusulas chan contidas en contratos de préstamo ou crédito garantidos con hipoteca inmobiliaria.

Aqueles clientes interesados en acollerse ao devandito procedemento deben dirixir a súa solicitude ao Departamento de Cláusulas Chan a través das seguintes vías:

Por correo electrónico - reclamaciones.clausulasuelo@arquia.es

Por correo postal - C/ Arcs 1, 08002 Barcelona

Aínda que é recomendable que as solicitudes se dirixan ao Departamento de Cláusulas Chan, tamén se poden presentar nas oficinas de Arquia Banca.

Na solicitude debe facerse constar:

  • Data de presentación da solicitude.
  • Datos persoais do solicitante e, se é o caso, da persoa que o represente: 
  • Nome, apelidos e DNI.
  • Datos de contacto: Enderezo, teléfono e correo electrónico.
  • Identificación do préstamo hipotecario: número do préstamo e conta corrente asociada a este.
  • Calquera documentación adicional que se considere relevante para a resolución da reclamación.

Arquia Banca analizará a solicitude do cliente atendendo ao Real decreto-lei. A recepción desta non supón o recoñecemento de ningún dereito nin prexulga a pertinencia da petición. O prazo máximo para resolver a reclamación será de tres meses contados desde a presentación desta. Para as solicitudes presentadas con anterioridade ao 21 de febreiro de 2017, estes tres meses computaranse desde a devandita data.

Se a petición non é procedente, comunicaranse as razóns que motivan a decisión do Departamento de Cláusulas Chan, en cuxo caso darase por concluída a reclamación.

En tanto non finalice o procedemento de análise da solicitude, o cliente non poderá exercitar ningunha acción xudicial ou extraxudicial, incluíndo reclamacións ante o Servizo de Atención ao Cliente ou o Defensor do Cliente de Arquia Banca ou ante o Servizo de Reclamacións do Banco de España, cuxo obxecto sexa total ou parcialmente coincidente coa cuestión sometida a análise. O cliente poderá adoptar as medidas que estime oportunas unha vez que Arquia Banca rexeite expresamente a súa solicitude ou finalice o prazo de tres meses sen recibir ningunha comunicación por parte da entidade.