arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

MIFID

Arquia Banca informa els seus clients i possibles clients la informació rellevant de caràcter general tant sobre l'entitat i el seu grup empresarial com sobre els diversos instruments financers i serveis d'inversió que presta, d'acord amb el que disposa la Directiva 2014/65/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relativa als mercats d'instruments financers i per la qual es modifiquen la Directiva 2002/92/CE i la Directiva 2011/61/UE (d'ara endavant, MiFID II - Markets in Financial Instruments Directiv) i el Reglament (UE) núm. 600/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de maig de 2014, relatiu als mercats d'instruments financers i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012 (d'ara endavant, MiFIR). 

En aquest apartat es publiquen les principals polítiques i mesures que adopta el Grup Arquia i que garanteixen l'adequada protecció dels clients basant la seva actuació en la transparència i professionalitat.

Addicionalment, en compliment del que estableix la directiva comunitària i les seves normes de desenvolupament, aquestes polítiques s'actualitzaran i publicaran regularment a la pàgina web.

 

Polítiques de Millor Execució d'Ordres MIFID >

Polítiques de Conflicte d'Interessos MIFID >

Políticas Salvaguarda Activos  MiFID >

Política d'Incentius MiFID >

Informació precontractual Arquia Banca >

Protecció de Valors dels clients >

Codi LEI: Informació a clients >

Informació sobre els principals centres d'execució i qualitat de l'execució obtinguda>