arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

PSD2 (Directiva UE sobre serveis de pagament revisada)

Autenticació reforçada de clients PSD2-SCA

Com a conseqüència de la directiva PSD2 de la Unió Europea que afecta tots els clients de les entitats bancàries, hem reforçat la verificació de la teva identitat perquè les teves compres en línia siguin encara més segures.

Més informació de PSD2-SCA >

 

Condicions sobre serveis de pagament PSD2

El 4 de desembre de 2009 va entrar en vigor la Llei de serveis de pagament, l'objectiu principal de la qual era garantir que els pagaments fets en l'àmbit de la Unió Europea, en concret, les TRANSFERÈNCIES, els CÀRRECS DIRECTES i les operacions de pagament efectuades mitjançant TARGETA, poguessin fer-se amb la mateixa facilitat, eficiència i seguretat que els pagaments nacionals interns dels estats membres.

L'aplicació de la Llei de serveis de pagament va suposar importants avantatges per a tots els ciutadans de la Unió Europea, com ara que els pagaments s'abonin més ràpidament, les despeses d'algunes operacions puguin ser compartides entre l'ordenant i el beneficiari o que puguem disposar d'un termini més ampli per tornar els rebuts.

Tanmateix, el pas del temps, el canvi dels hàbits de consum, l'increment de l'ús de les tecnologies, l'augment del comerç electrònic i la cerca de més seguretat han fet evolucionar la normativa de pagaments per la PSD2 (Directiva UE 2015/2366 del Parlament Europeu i del Consell, de 25 de novembre de 2015, sobre serveis de pagament). Així mateix, aquesta Directiva es va transposar a l'ordenament jurídic espanyol mitjançant el Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera, i va derogar, al seu torn, la Llei 16/2009, de 13 de novembre, amb efectes de 25 de novembre de 2018.

La PSD2 té com a principal objectiu millorar tant la seguretat com la comoditat de la gestió dels pagaments que es fan, especialment, a través d'Internet. Per tant, ara qualsevol pagament que vulguis fer a través d'una gestió electrònica, amb el teu mòbil, tauleta tàctil o ordinador, és molt més segur i transparent, i les teves dades estan més protegides.

Per aconseguir-ho, s'han establert una sèrie d'accions i mesures de seguretat que permeten reforçar la teva identificació, i s'han definit els mecanismes de comunicació necessaris perquè puguis prestar o retirar el teu consentiment per a la iniciació o execució de qualsevol ordre de pagament quan tu vulguis.

Aquesta normativa europea, a més, ha portat una altra sèrie d'avantatges per a tots els usuaris de serveis de pagaments com per exemple:

  • Si extravies o et roben o sostreuen indegudament les targetes, la clau d'accés o la signatura electrònica del servei de banca a distància, i s'executen operacions no autoritzades per tu, es redueix la teva responsabilitat fins a 50 € (cinquanta euros), en comptes dels 150 € (cent cinquanta), llevat que hagis actuat fraudulentament o hagis incomplert deliberadament o per negligència la protecció de les teves credencials de seguretat.
  • En cas que es detecti que qualsevol operació de pagament que facis pugui ser fraudulenta, hi hagi sospita de frau o pugui suposar una amenaça de seguretat, ens posarem en contacte amb tu de manera immediata per verificar l'ordre.
  • En les operacions de pagament fetes amb targetes i amb autorització prèvia, confirmarem la disponibilitat de fons en el teu compte per a l'execució o rebuig de l'operació. Aquesta confirmació es farà sempre per un canal de comunicació segur i, en aquesta resposta, no s'informarà en cap cas de quin és el saldo disponible del teu compte.
  • En el moment en què rebem una operació de pagament ordenada per tu, aquesta serà executada, per regla general, no més tard del final del dia hàbil següent a la seva recepció.

També has de saber que, amb aquesta evolució de la normativa sobre pagaments, han sorgit noves figures que et permetran accedir a serveis financers nous i innovadors, i que seran prestats tant per les entitats financeres tradicionals com per altres empreses terceres:

  • Els “agregadors de comptes”, amb què podràs veure i consultar, de forma agrupada, en un únic lloc, tota la informació dels comptes que tinguis oberts a qualsevol entitat financera, i veure'n tots els moviments.
  • Els “iniciadors de pagaments”, que et permetran fer un pagament directament des del teu compte al compte del comerç.

En ambdós casos, si et decideixes a afegir els comptes o a iniciar un pagament directament a través d'un tercer, hauràs de facilitar sempre el teu consentiment per accedir als teus comptes, per mostrar-ne les dades o per fer la gestió d'un pagament, per la qual cosa et recomanem que, abans d'acceptar les condicions, llegeixis sempre tota la informació amb detall, coneguis l'ús que es farà de les teves dades i tinguis la certesa que trobes en un entorn segur.

Si vols tenir més informació sobre els teus drets en fer pagaments a Europa, fes clic a l'arxiu adjunt.

Fullet sobre serveis de pagament: drets en fer pagaments a Europa >

 

Informació per a les API (mecanisme principal d'accés)

La regulació europea en matèria de pagaments, PSD2 (Payment Services Directive 2), permet als proveïdors de serveis de pagament a tercers, també coneguts com els TPP (Third Party Payment Service Providers), tenir accés als serveis de comptes de pagament de les entitats de crèdit sota la supervisió de l'Autoritat Bancària Europea.

Això suposa que tercers, autoritzats pels seus clients, podran accedir als seus comptes de pagament per poder iniciar en nom seu una transacció de pagament i/o recuperar l'estat i transaccions del compte amb la finalitat d'oferir serveis de valor afegit.

Arquia Banca oferirà l'accés als TPP, a través de les API obertes, als següents serveis:

  • Serveis d'iniciació de pagaments: que permeten als TPP iniciar una ordre de pagament des d'un compte bancari que l'usuari té obert a Arquia Banca.
  • Serveis d'informació sobre comptes: serveis en línia que permeten unificar en una sola plataforma tota la informació financera sobre un o diversos comptes dels quals el titular és usuari.
  • Confirmació de saldo, que permeten als TPP confirmar que al compte de pagament hi ha prou fons.

Els TPP que compleixin amb els requisits de registre, autorització i supervisió per part de les autoritats competents de cada Estat, podran accedir a les API d'Arquia Banca, les seves especificacions tècniques i entorn de proves a través del següent enllaç:

Enllaç a especificacions tècniques

 

A continuació s'inclouen els contactes de suport segons l'entorn d'accés:

SandBox

Dades de contacte per a la resolució de les consultes o incidències que es produeixin durant el procés de configuració tècnica en l'entorn SandBox:

Atenció telefònica: 917282321

Adreça electrònica: psd2.sandbox.soporte@redsys.es

Horari d'atenció telefònica: 12x5 (de dilluns a divendres, 08.00-20.00 h)

 

Producció

Dades de contacte per a la resolució de consultes o incidències que es produeixin en l'entorn de producció:

Atenció telefònica: 917282321

Adreça electrònica: psd2.hub.soporte@redsys.es

Horari d'atenció telefònica: 24x7 (de dilluns a diumenge, 00.00-23.59 h)

 

Els TPP tindran habilitat a Arquia Banca un servei per a la resolució de consultes o queixes, a través del correu electrònic següent: rsi_psd2@rsi.cajarural.com.

 

A continuació es publiquen les estadístiques trimestrals sobre la disponibilitat i el rendiment de les API i de la interfície utilitzada pels seus usuaris de serveis de pagament:

Estadístiques tècniques disponibilitat

Estadístiques tècniques rendiment