arrow-circle-down arrow-circle-left arrow-circle-up arrow-down arrow-left arrow-line-right arrow-right arrow-up ballon close facebook filter glass lock menu phone play point q question search target twitter

11/04/2024

 • Classificació

  Renda fixa curt termini

 • Patrimoni

  15.765.692,3 €

 • Valor liquidativo

  7,96 €

 • Nº Partícips

  838

Ràtios

1,19 % (Volatilitat)

 • Any 2023:5,86%
 • Any 2022:-7,65%
 • Any 2021:1,05%
 • Any 2020:-0,54%
 • Any 2019:3,53%

Font: Arquia Pensiones
Rendibilitats passades no pressuposen ni garanteixen rendibilitats futures.

Arquia Banca Plan Monetario

Potencialment
menys rendiment
Potencialment
més rendiment
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
Menor risc
Més risc

Nota: Aquesta dada és indicativa del risc del fons i està calculada partint de dades històriques que, no obstant això, poden no constituir una indicació fiable del futur perfil de risc del fons. A més, no hi ha garanties que la categoria indicada hagi de continuar inalterable i pot variar durant el temps.

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només és possible en cas d'esdeveniment d'alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Aquest pla de pensions Arquia Banca Plan Monetario s'adscriu al fons ARQUIDOS MONETARIO, Fondo de Pensiones, inscrit en el Registre Administratiu de Fons de Pensions amb la clau F-0848. Les aportacions al pla de pensions s'integren obligatòriament en aquest fons.

La vocació inversora del fons es defineix com un fons de renda fixa curt termini.

L'objectiu del fons és proporcionar al partícip, amb un horitzó d'inversió a curt/mitjà termini, una rendibilitat adequada al risc assumit invertint, amb els màxims criteris de seguretat i rendibilitat, de manera diversificada en actius de renda fixa principalment europeus, en funció de la legislació vigent.

La gestió de les inversions del fons pretén assolir la màxima rendibilitat en el marc d'una distribució adequada i la compensació de riscos.

El fons invertirà el 100% en renda fixa, pública o privada, i no tindrà exposició a renda variable. La durada mitjana de la cartera no superarà els 3 anys i podrà ser de fins a 2 anys negatius. No hi ha predeterminació respecte als emissors (públic o privat, ràting o sector econòmic). Si no es qualifica una emissió, es considerarà la qualificació creditícia de l'emissor. Podrà invertir en valors de renda fixa negociats fora de l'OCDE i fins a un 25% en mercats emergents. Com a mínim el 75% del patrimoni seran actius de renda fixa amb grau d'inversió i la resta podrà ser de baixa qualificació creditícia o sense qualificació.

La inversió en divisa diferent de l'euro no superarà el 10% del patrimoni. Dins la renda fixa, a més de valors s'hi inclouen dipòsits a la vista o amb venciment inferior a un any en entitats de crèdit i instruments del mercat monetari que siguin líquids.

Es podrà invertir un màxim del 20% en IIC financeres que siguin actius aptes, harmonitzades o no, pertanyents o no al grup de la gestora i amb una política d'inversió coherent amb la del fons.

El fons podrà operar amb instruments financers derivats negociats en mercats organitzats amb la finalitat de cobertura i com a inversió, segons l'article 71 del Reglament de pensions aprovat pel RD 304/2004.

Dades societàries
Data de constitució: 16/10/2001
Entitat promotora: Arquia Bank SA
Entitat Gestora: Arquipensiones, S.A, EGPF
Entitat dipositària: Arquia Bank, SA
Auditor: KPMG Auditores, SL

Comissions:

 • Gestió/Patrimoni: 0,50%
 • Dipòsit/Patrimoni: 0,20%
 • Aportació: 0%
 • Trasllat: 0%

Característiques / Informes

Icono pdf

Informe Mensual

Icono pdf

Informe Trimestral

Icono pdf

Informe Semestral

Icono pdf

Memoria Anual